Locatie

Tilburg maakt zich op voor de vestiging van een windmolenpark. Dit past in het vastgestelde duurzaamheidsbeleid (2045) en in het streven om individuele burgers meer gebruik te laten maken van collectieve, lokale energieopwekking. De logische keuze voor de aanleg van het windmolenpark ligt aan de stadsrand bij stortplaats de Spinder in het noorden van Tilburg, westelijk gelegen van de N261 naar Waalwijk en op eigen terrein van afvalverwerker Attero, de waterzuivering van Waterschap de Dommel en Gemeente Tilburg. De windmolens worden passend voor het landschap gesitueerd in het zicht van de al aanwezige stedelijke horizon van Tilburg.