Regio Hart van Brabant maakt zich momenteel op voor de vestiging van een burgerwindpark. De logische keuze voor de aanleg van het windmolenpark ligt aan de stadsrand bij stortplaats de Spinder in het noorden van Tilburg, westelijk gelegen van de N261 naar Waalwijk en op eigen terrein van afvalverwerker Attero, de waterzuivering van Waterschap de Dommel en Gemeente Tilburg. De windmolens worden passend voor het landschap gesitueerd in het zicht van de al aanwezige stedelijke horizon van Tilburg. De windmolens zijn op dit kaartje ingetekend als rode stip.

De locatiehouders op de Spinder zijn: Gemeente Tilburg, Waterschap De Dommel en Attero.
Samen met de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) is in 2015 een Green Deal ondertekend, waarmee de weg vrij kwam voor onze energiecoöperaties om de plannen voor het windmolenpark vorm te gaan geven.

Het inkoopstation wordt gelegen aan de Vloeiveldweg 3 te Tilburg.