Wat zijn de regionale energieambities?

Alle regiogemeenten willen in 2045 in hun eigen energiebehoefte voorzien. Energiebesparing en het opwekken van duurzame energie zijn noodzakelijk om dat doel te bereiken. Inzetten op duurzaamheid biedt tegelijkertijd kansen voor economische groei. Het windpark levert naar verwachting evenveel elektriciteit op als 7.500 huishoudens verbruiken. Daarmee draagt dit bij aan een energie-neutrale regio. Het [...]

Wat zijn de regionale energieambities?2018-07-08T11:59:43+02:00

Klopt het dat het meer energie kost om windmolens te maken dan dat ze in levensduur opwekken?

Dit klopt gelukkig niet. De energie die nodig is voor de hele levenscyclus (bouwen, plaatsen, onderhoud, afbreken) van een moderne windmolen wordt in drie tot zes maanden ‘terugverdiend’, de uitstoot van CO2 in ongeveer zes maanden. Daarna produceert de windmolen nog 15 tot 20 jaar schone stroom.

Klopt het dat het meer energie kost om windmolens te maken dan dat ze in levensduur opwekken?2018-06-20T14:53:18+02:00

Hoe werkt een windturbine?

Windturbines zetten de bewegingsenergie van wind om in elektriciteit. Een windturbine bestaat uit: Rotor(bladen) Gondel (versnellingsbak, naaf, generator en krui-installatie) Mast, met daarin kabels In de gondel zitten de elementaire onderdelen van een windmolen: De aandrijfas en de generator. De generator van de windturbine is het onderdeel waar de windenergie omgezet wordt in elektriciteit. In [...]

Hoe werkt een windturbine?2017-02-21T14:19:23+01:00

Hoeveel windturbines staan er in Nederland?

Op dit moment staan er ongeveer 2200 windturbines op land, met een totaal vermogen van ongeveer 3000 MW. Sinds november 2015 is het opgesteld vermogen windenergie op land groter dan 3000 MW. Hiermee zijn we halverwege de doelstelling die de overheid voor 2020 heeft gesteld (6000 MW-windenergie op land).

Hoeveel windturbines staan er in Nederland?2017-02-21T14:18:11+01:00

Waarom worden windturbines steeds groter?

Grote windturbines leveren veel meer stroom dan kleine windturbines. Een molen van 180 meter bijvoorbeeld levert twee keer zoveel als een molen van 120 meter. Als we kiezen voor grotere molens hebben we dus minder windturbines nodig om dezelfde hoeveelheid elektriciteit op te wekken.

Waarom worden windturbines steeds groter?2017-02-21T14:16:56+01:00

Waaruit bestaan de investeringskosten voor windenergieprojecten?

De investeringskosten bestaan in ieder geval uit kosten voor: Turbines en funderingen (ca. 70% van de totale kosten) Elektrische infrastructuur en netaansluiting Civiele werken (bouwvoorbereiding en ontsluiting) Ontwikkelingskosten (onderzoeken en adviezen) Leges en vergunningen Daarnaast kunnen kosten gemaakt worden voor: Eventuele voorkomende planschade-uitkering of compensatie-uitkering Investeren in landschapsontwikkeling Opruimen bestaande turbines (saneren) Stimuleren van [...]

Waaruit bestaan de investeringskosten voor windenergieprojecten?2017-02-21T14:33:51+01:00

Waarom plaatsen we niet alle windturbines op zee?

Wind op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie. Op langere termijn biedt windenergie op zee veel kansen: er is veel ruimte en het waait er hard. Bouw en exploitatie van molens op zee wordt steeds voordeliger en zal ook steeds meer worden toegepast. Naar verwachting gaat door ervaring met [...]

Waarom plaatsen we niet alle windturbines op zee?2018-06-11T16:57:57+02:00

Hoe betrouwbaar is windenergie?

Wind is niet regelbaar maar wel goed voorspelbaar. Bij normale omstandigheden is tot 10 procent nauwkeurig te berekenen hoeveel energie windmolens een dag later zullen produceren. Op de momenten dat het niet waait, zijn er ook nog andere (duurzame) bronnen die ons stroomnetwerk voeden. Zo ben je altijd verzekerd van elektriciteit, zelfs als het even [...]

Hoe betrouwbaar is windenergie?2017-02-21T13:43:37+01:00

Staan windturbines vaak stil?

De molens op ons windpark als ook bij andere windparken, draaien niet altijd. Dit is het geval: 1. Bij een storing 2. Bij vereist onderhoud 3. Bij te weinig (of teveel) wind en/of 4. Bij slagschaduw Bij storing of onderhoud zorgt de leverancier van de molens dat deze zo snel mogelijk weer draaien. Over [...]

Staan windturbines vaak stil?2018-06-11T16:05:55+02:00

Wind- of toch zonne-energie?

Zonne-energie en windenergie zijn allebei vormen van duurzame energie. Het zijn vormen waarbij de energie nooit op raakt en die ook nog eens heel veilig zijn voor mens en milieu. Wel gaan harde wind en felle zon vrijwel nooit samen. Wind- en zonne-energie vullen elkaar daarom goed aan. Het loont zeker om beide duurzame [...]

Wind- of toch zonne-energie?2017-02-15T16:18:48+01:00
Go to Top