Hoe kan ik de bouw volgen?

We gaan de komende tijd zoveel mogelijk foto’s en filmfragmenten delen via Facebook, onze website en via de nieuwsbrief.  In verband met de veiligheid en het feit dat de windmolens worden gebouwd op eigen terrein van Attero, Waterschap De Dommel en gemeente Tilburg is het namelijk niet toegestaan om zelf de bouwplaats te betreden. [...]

Hoe kan ik de bouw volgen?2019-06-14T15:29:06+02:00

Hoe wordt de betrouwbaarheid van Burgerwindpark De Spinder U.A. gewaarborgd?

Voordat de Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. investeert in het windpark door het eigen vermogen (bijeengebracht door verkoop van Spinderdelen) beschikbaar te stellen, is door de lokale energiecoöperaties het ontwikkelproces van het windpark al vanaf het begin nauwgezet gevolgd. Deskundigen uit de coöperaties fungeren als klankbord en ook het bestuur volgt het proces [...]

Hoe wordt de betrouwbaarheid van Burgerwindpark De Spinder U.A. gewaarborgd?2019-03-04T18:32:27+01:00

Wie zijn de aandeelhouders?

Een windmolenpark bouwen begint met de ontwikkeling, de MER-procedure en de behandeling van de vergunning. Allemaal zaken die een behoorlijk risico dragen. Gaat het project niet door, dan is men de investering die men heeft gedaan, kwijt. De energiecoöperaties hebben deze eerste fase met steun van de gemeenten kunnen dragen. Maar er was aanvullend risicodragend [...]

Wie zijn de aandeelhouders?2018-06-20T14:18:13+02:00

Hoe wordt de bouw van het windpark gefinancierd?

De voorbereiding en de bouw van de 4 windmolens kost ruim € 15,5 miljoen. Het werkelijke bedrag wordt duidelijk zodra de keuze voor de windmolens is bepaald. Dit bedrag wordt bijeengebracht met eigen vermogen (€ 1,5 miljoen door Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. en € 1,5 miljoen door Energiefonds Brabant). Circa € 12,5 miljoen vreemd [...]

Hoe wordt de bouw van het windpark gefinancierd?2019-03-04T18:35:08+01:00

Wat zijn de doelstellingen van de Energiecoöperatie?

De doelstellingen van Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. zijn vastgelegd in de statuten van de coöperatie. In deze statuten is het volgende opgenomen: Het produceren of doen produceren van duurzame energie in Midden-Brabant, direct of indirect ten behoeve van de leden; Het leveren van een bijdrage aan de lokale energietransitie en het vergroten van [...]

Wat zijn de doelstellingen van de Energiecoöperatie?2018-06-20T13:26:35+02:00

Hoe wordt de SDE+ ingezet om dit project te financieren?

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt uitgevoerd door het Ministerie van Economische Zaken. Voor de Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A.  is de SDE+ in november 2017 toegekend. Voor een periode van 15 jaar wordt jaarlijks een bedrag verstrekt om het verschil in productieprijs bij te leggen tussen onze windstroom en ‘grijze stroom’. De [...]

Hoe wordt de SDE+ ingezet om dit project te financieren?2018-06-20T13:22:13+02:00

Waarom 4 windmolens in tegenstelling tot de eerder geplande 5?

In het oorspronkelijke plan was nog sprake van vijf windmolens. De vier windmolens worden gebouwd op grondgebied van gemeente Tilburg, Attero en Waterschap de Dommel. Voor deze molens is het bestemmingsplan goedgekeurd. De vijfde windmolen was gepland op het grondgebied van gemeente Tilburg. Gebleken is echter dat deze molen te veel hinder voor bewoners zou [...]

Waarom 4 windmolens in tegenstelling tot de eerder geplande 5?2018-06-20T11:36:31+02:00

Wat is Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A.?

Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. is een samenwerkingsverband van vijf Tilburgse energiecoöperaties (Berkel-Enschot Energiecoöperatie, De Blaak voor Duurzame Energie, Coöperatie Duurzame Energie Reeshof, Energiecoöperatie Udenhout en Energiefabriek013) en zes energiecoöperaties uit de regio Hart van Brabant (Hilverstroom, Energie Gilze-Rijen, Energie Dongen, Energie Collectief in de gemeente Loon op Zand, DEC Oisterwijk en Duurzaam [...]

Wat is Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A.?2018-07-13T13:13:16+02:00

Welke windmolenfabrikant en hoeveel energie wordt geleverd?

Woensdag 19 december 2018 is een contract getekend met Nordex voor de levering van 4 windmolens van het type N117. Deze molens hebben een hoogte van de toren van 91 meter en een rotor diameter van 117 meter. Iedere molen heeft een vermogen van 3,6 MW.

Welke windmolenfabrikant en hoeveel energie wordt geleverd?2018-12-23T18:41:59+01:00

Kunnen burgers ook stroom afnemen van de molens?

Dat is nu nog niet zeker. Op dit moment zijn nog onderhandelingen gaande met de afnemers voor de stroom die door de windmolens wordt opgewekt. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Spinderwind BV en blijf als eerste op de hoogte.

Kunnen burgers ook stroom afnemen van de molens?2018-06-20T11:39:38+02:00
Go to Top