Wat gebeurt er bij ijsvorming?

IJsvorming wordt automatisch gedetecteerd. De molens worden vanzelfsprekend stilgezet. Vervolgens controleert de molenaar via camerabeelden wanneer de molens weer ijsvrij zijn. Pas na het vrijgeven van de molen, wordt het draaien hervat.

Wat gebeurt er bij ijsvorming?2021-01-20T09:24:00+01:00

Hoe wordt de betrouwbaarheid van Burgerwindpark De Spinder U.A. gewaarborgd?

Voordat de Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. investeert in het windpark door het eigen vermogen (bijeengebracht door verkoop van Spinderdelen) beschikbaar te stellen, is door de lokale energiecoöperaties het ontwikkelproces van het windpark al vanaf het begin nauwgezet gevolgd. Deskundigen uit de coöperaties fungeren als klankbord en ook het bestuur volgt het proces [...]

Hoe wordt de betrouwbaarheid van Burgerwindpark De Spinder U.A. gewaarborgd?2019-03-04T18:32:27+01:00

Wie zijn de aandeelhouders?

Een windmolenpark bouwen begint met de ontwikkeling, de MER-procedure en de behandeling van de vergunning. Allemaal zaken die een behoorlijk risico dragen. Gaat het project niet door, dan is men de investering die men heeft gedaan, kwijt. De energiecoöperaties hebben de eerste fase met steun van de gemeenten kunnen dragen. Maar er was aanvullend [...]

Wie zijn de aandeelhouders?2021-01-20T09:26:14+01:00

Hoe is de bouw van het windpark gefinancierd?

De voorbereiding en de bouw van de vier windmolens kostte ruim € 15,5 miljoen. Dit bedrag is bijeengebracht met eigen vermogen (€ 1,5 miljoen door Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. en € 1,5 miljoen door Energiefonds Brabant). Circa € 12,5 miljoen vreemd vermogen wordt ingebracht als lening door een bank. Zowel het vreemde als [...]

Hoe is de bouw van het windpark gefinancierd?2021-01-20T09:27:23+01:00

Wat zijn de doelstellingen van de Energiecoöperatie?

De doelstellingen van Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. zijn vastgelegd in de statuten van de coöperatie. In deze statuten is het volgende opgenomen: Het produceren of doen produceren van duurzame energie in Midden-Brabant, direct of indirect ten behoeve van de leden; Het leveren van een bijdrage aan de lokale energietransitie en het vergroten van [...]

Wat zijn de doelstellingen van de Energiecoöperatie?2018-06-20T13:26:35+02:00

Hoe is de SDE+ ingezet om dit project te financieren?

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt uitgevoerd door het Ministerie van Economische Zaken. Voor de Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A.  is de SDE+ in november 2017 toegekend. Voor een periode van 15 jaar wordt jaarlijks een bedrag verstrekt om het verschil in productieprijs bij te leggen tussen onze windstroom en ‘grijze stroom’. De [...]

Hoe is de SDE+ ingezet om dit project te financieren?2021-01-20T09:28:19+01:00

Waarom 4 windmolens in tegenstelling tot de eerder geplande 5?

In het oorspronkelijke plan was nog sprake van vijf windmolens. De vier windmolens worden gebouwd op grondgebied van gemeente Tilburg, Attero en Waterschap de Dommel. Voor deze molens is het bestemmingsplan goedgekeurd. De vijfde windmolen was gepland op het grondgebied van gemeente Tilburg. Gebleken is echter dat deze molen te veel hinder voor bewoners zou [...]

Waarom 4 windmolens in tegenstelling tot de eerder geplande 5?2018-06-20T11:36:31+02:00

Welke energiecoöperaties werken samen in Burgerwindpark De Spinder?

Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. is een samenwerkingsverband van elf energiecoöperaties: Berkel-Enschot Energiecoöperatie, De Blaak voor Duurzame Energie, Coöperatie Duurzame Energie Reeshof, Energiecoöperatie Udenhout, Energiefabriek013, Hilverstroom, Energie Gilze-Rijen, Energie Dongen, Energie Collectief in de gemeente Loon op Zand, DEC Oisterwijk en Duurzaam Riel-Goirle.

Welke energiecoöperaties werken samen in Burgerwindpark De Spinder?2021-01-20T09:35:09+01:00

Hoeveel energie leveren de molens?

De verwachting is dat de molens 29.000 MHz per jaar aan stroom leveren. Hoeveel het precies is hangt af van de hoeveelheid wind, de windrichting, ijsvorming en stilstand vanwege (mogelijke) overlast.

Hoeveel energie leveren de molens?2021-01-20T09:37:46+01:00

Kunnen burgers stroom afnemen van de molens?

Ja, dat kan. Burgers kunnen via hun lokale energiecoöperatie stroom afnemen van Spinderwind BV. Ook levert OM stroom die in ons park is opgewekt. Kijk voor meer informatie op de website van je coöperatie of op Samenom.nl.  

Kunnen burgers stroom afnemen van de molens?2021-01-20T09:31:56+01:00
Ga naar de bovenkant