Kan ik nog Spinderdelen kopen?

Nee dat is niet meer mogelijk aangezien in 2018 alle 6.000 beschikbare Spinderdelen zijn verkocht. Er wordt niet gehandeld in Spinderdelen. Toch kan het door omstandigheden gebeuren dat Spinderdelen worden aangeboden. Deze worden in een register vastgelegd. De verkopende partij kan zich hiervoor melden bij guus.vanderput@duurzaamrielgoirle.nl. Interesse om Spinderdelen te kopen? Stuur dan zeker [...]

Kan ik nog Spinderdelen kopen?2023-10-12T14:28:32+02:00

Valt mijn Spinderdeel onder de regeling voor Groenfondsen/Groene Beleggingen?

Nee de Spinderdelen vallen niet onder een groene belegging en zijn dus niet vrijgesteld van (vermogens)belasting. De regeling voor Groenfondsen is zeer strikt en onder andere slechts van toepassing als het fonds kwalificeert als ‘Beleggingsinstelling’ én door de fiscus bij beschikking is aangewezen als Groenfonds. Het bestuur van Burgerwindpark De Spinder U.A. heeft besloten [...]

Valt mijn Spinderdeel onder de regeling voor Groenfondsen/Groene Beleggingen?2020-02-03T15:29:30+01:00

Wat is de waarde van een Spinderdeel?

Bij uitgifte in 2018 kosten de Spinderdelen € 250,00 per stuk. Er worden geen emissiekosten in rekening gebracht noch ingehouden op een Spinderdeel. Een Spinderdeel is een waardebewijs. Het geeft recht op een uitkering uit de opbrengsten van het windpark. Aangezien er op 1 januari 2019 nog geen stroomproductie heeft plaatsgevonden, bedraagt de waarde van één [...]

Wat is de waarde van een Spinderdeel?2020-02-03T15:34:21+01:00

Moet ik (extra) belasting betalen over de opbrengst?

De opbrengst wordt forfaitair belast in box 3, dit betekent dat de fiscus uitgaat van een fictief rendement van 4%. Fiscaal gezien, maakt het dus niet uit of het geld op een (spaar-)rekening staat of in Spinderdelen is geïnvesteerd. Indien men binnen de grens van het heffingsvrij vermogen blijft, is geen belasting verschuldigd, anders wel. Eén [...]

Moet ik (extra) belasting betalen over de opbrengst?2018-07-12T13:53:33+02:00

Hoe wordt de waarde van Spinderdelen in box 3 van jaar tot jaar bepaald?

Bij deelname als particulier behoort het Spinderdeel op waarde peildatum 1 januari voor de waarde in het economische verkeer tot de rendementsgrondslag voor het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Het Spinderdeel maakt deel uit van de zogenaamde rendementsgrondslag. In de aangifte inkomstenbelasting 2018 wordt het Spinderdeel níet opgenomen aangezien de Spinderdelen pas in de [...]

Hoe wordt de waarde van Spinderdelen in box 3 van jaar tot jaar bepaald?2018-07-12T13:53:06+02:00

Hoe draag je Spinderdelen over aan een nieuwe eigenaar?

Spinderdelen zijn overdraagbaar aan leden van een lokale energiecoöperatie of aan rechtspersonen die lid zijn van een lokale energiecoöperatie. Daarvoor dient de gewenste overdracht schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan het bestuur van het Burgerwindpark De Spinder U.A. (BWP). Aan het overdragen van Spinderdelen zijn wel overschrijvingskosten van € 25,00 per transactie verbonden. De [...]

Hoe draag je Spinderdelen over aan een nieuwe eigenaar?2018-07-19T19:31:54+02:00

Wat zijn de risico’s?

De opbrengst van een windmolenpark is vrij goed te voorspellen. Dat komt omdat we weten hoe hard het waait in Nederland en hoeveel subsidie we krijgen van de overheid. De onkosten zijn ook goed bekend. Het betreft voornamelijk kosten voor het onderhoud, belasting, verzekeringen en administratie. Ook dit zijn zaken die vooraf bekend zijn. [...]

Wat zijn de risico’s?2018-07-12T18:38:17+02:00

Wat is de looptijd van de Spinderdelen?

De looptijd van de Spinderdelen is gelijk aan de economische levensduur van het project (naar verwachting 20 jaar). Aan het einde van de levensduur van de windmolens kan het traject nog met 5 jaar verlengd worden. Dit is gebaseerd op de looptijd van de grondovereenkomst. Daarna worden de molens afgebroken en eindigt de looptijd van [...]

Wat is de looptijd van de Spinderdelen?2018-07-12T13:51:21+02:00

Hoe wordt het rendement berekend?

Als lid van één van de 11 energiecoöperaties is het mogelijk om te investeren in Burgerwindpark De Spinder U.A. Met de aanschaf van een Spinderdeel koop je een stukje windpark. Het gaat daarbij om een aankoop en niet om het uitlenen van geld. Je inleg krijg je daarom niet terug. Ook is er geen vaste [...]

Hoe wordt het rendement berekend?2018-07-12T13:50:32+02:00
Ga naar de bovenkant