Overlast voor omwonenden kan bestaan uit aantasting van het uitzicht, geluidhinder en slagschaduw en lichtschittering van de wieken. Voor dit windpark zijn deze effecten in beeld gebracht in een Milieu Effect Rapport (MER). Het MER laat zien dat de overlast binnen de wettelijke grenzen blijft. Wanneer grenzen eventueel toch overschreden dreigen te worden voor één of enkele woningen, kunnen de windmolens worden teruggeregeld (waardoor ze minder hard draaien en minder geluid maken) of korte tijd worden stilgezet (ter voorkoming van slagschaduw op een huis).

Met 150 meter tiphoogte worden de windmolens beeldbepalend, als het ware boven het landschap. Ze komen echter op locatie van een stedelijk energiepark dat op eigen terrein duurzame lokale energiewinning wil realiseren. Dat past ook in de provinciale structuurvisie om buitengebieden te sparen. Het prachtige Huis ter Heide in de nabije omgeving ligt nauw tegen industrieel-stedelijk gebied aan, de wisselwerking is dus onvermijdelijk. De discussie mooi of niet blijft er altijd maar windmolens horen de komende decennia bij een duurzaam energie-landschap.