De regio Hart van Brabant brengt in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.

De REKS is ontstaan in het verlengde van het Parijse klimaatakkoord. Dertig Nederlandse regio’s vertalen de Europese en landelijke naar regionale ambities. Zij willen allemaal in 2045 in hun eigen energiebehoefte voorzien. Doel in onze eigen regio is bijvoorbeeld om in 2030 1 TerraWatt aan duurzame energie op te wekken. Spinderwind draagt bij aan dit opgewekte vermogen.¬† Het windpark levert naar verwachting evenveel elektriciteit op als 7.500 huishoudens verbruiken.