Bij uitgifte in 2018 kosten de Spinderdelen € 250,00 per stuk. Er worden geen emissiekosten in rekening gebracht noch ingehouden op een Spinderdeel. Een Spinderdeel is een waardebewijs. Het geeft recht op een uitkering uit de opbrengsten van het windpark.

Aangezien er op 1 januari 2019 nog geen stroomproductie heeft plaatsgevonden, bedraagt de waarde van één Spinderdeel -onveranderd- € 250,00.