Grote windturbines leveren veel meer stroom dan kleine windturbines. Een molen van 180 meter bijvoorbeeld levert twee keer zoveel als een molen van 120 meter. Als we kiezen voor grotere molens hebben we dus minder windturbines nodig om dezelfde hoeveelheid elektriciteit op te wekken. Daarbij moeten we een afweging maken tussen de belangen van omwonenden; grotere windturbines kunnen meer overlast veroorzaken, maar meerdere kleinere ook, en de mogelijke opbrengst; een grotere turbine is hoger en vangt meer wind. Tegelijkertijd is er een minimale hoeveelheid wind nodig om de rotors te laten starten met draaien. Ook zijn er andere randvoorwaarden. Spinderwind ligt op een aanvliegroute van Gilze Rijen en moest ook daar rekening mee houden. Het is zaak om een locatie zo goed mogelijk te benutten, met zo min mogelijk overlast.