De beschikbaarheid van elektriciteit vinden wij vanzelfsprekend, maar stroom opwekken uit fossiele bronnen als aardgas en steenkool geeft veel milieunadelen én leidt tot klimaatverandering. Windenergie is nodig voor de omschakeling naar een duurzame energievoorziening in Nederland. Het maakt deel uit van een pakket aan maatregelen: energiebesparing, schonere verbrandingsprocessen en gebruik van duurzame bronnen zoals zon, water én wind. Wind raakt niet op en kan dus altijd gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit, zonder uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan. Windenergie is een bewezen en betrouwbare techniek, het levert nu 4,5 procent van onze elektriciteit en dat kan groeien tot meer dan 25%.

Wil je meer weten over windenergie?

Kijk dan eens op één van onderstaande websites:
www.nwea.nl
www.windvoorjou.nl
www.milieucentraal.nl