Wind op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie. Op langere termijn biedt windenergie op zee veel kansen: er is veel ruimte en het waait er hard. Bouw en exploitatie van molens op zee wordt steeds voordeliger en zal ook steeds meer worden toegepast. Naar verwachting gaat door ervaring met huidige windparken op zee en technische ontwikkelingen de prijs in de toekomst zakken. Tot dat moment is windenergie op land nodig om de duurzame energiedoelstellingen te halen. Het waait het hardst dichtbij de kust maar er is niet genoeg ruimte om daar alle windmolens te plaatsen. Daarom is in een bestuursakkoord tussen Rijk en provincies afgesproken dat √°lle provincies een windopgave krijgen. Wanneer de windmolens hoog genoeg zijn en goed ontworpen en een iets hogere SDE+-bijdrage krijgen, is windenergie ook in het binnenland rendabel.