De wetgeving eist dat de milieueffecten van dit soort projecten goed in beeld worden gebracht. Daarom heeft Bosch & Van Rijn een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Op basis van deze informatie heeft gemeente Tilburg een positief besluit kunnen nemen over de ruimtelijke inpassing en de noodzakelijke vergunningen.