Van elke 10.000 vogels die sterven door menselijk handelen sterft er één door windenergie. Gif, verkeer, huisdieren, jacht en de ramen van woningen kosten veel meer slachtoffers. Over vleermuizen is nog niet zoveel bekend. Het streven is natuurlijk om het aantal slachtoffers zo veel mogelijk te beperken. Op sommige plekken is het daarom onverstandig windmolens te bouwen, bijvoorbeeld in verband met trekbewegingen of dagelijkse routes van vogels of vleermuizen. Bij het ontwikkelen van dit windpark heeft gedegen onderzoek plaatsgevonden naar routes van vogels en vleermuizen en naar de leefomgeving ter plekke. Bovendien voeren we op dit moment onderzoek uit naar de effecten van het windpark op de vogels en vleermuizen in de omgeving. De te verwachten verstoring en het aantal slachtoffers blijkt zeer beperkt te zijn.

Stilstandsvoorziening
Als initiatiefnemer hebben wij een stilstandsvoorziening voor vleermuizen voorgesteld. Deze stilstandsvoorziening wordt gehanteerd voor vleermuizen waardoor het aantal slachtoffers tot verwaarloosbaar zal worden gemitigeerd. Dit houdt concreet in dat de windturbines in het hoogseizoen op bepaalde tijden, bij bepaalde windsnelheden, bij bepaalde temperaturen zullen worden stilgezet om zoveel mogelijk vleermuisslachtoffers te voorkomen. Hiermee kan het aantal slachtoffers tot 80-90 % omlaag gebracht worden met een bijbehorend verlies aan energieopbrengst van minder dan 1%.