Nee de Spinderdelen vallen niet onder een groene belegging en zijn dus niet vrijgesteld van (vermogens)belasting. De regeling voor Groenfondsen is zeer strikt en onder andere slechts van toepassing als het fonds kwalificeert als ‘Beleggingsinstelling’ én door de fiscus bij beschikking is aangewezen als Groenfonds. Het bestuur van Burgerwindpark De Spinder U.A. heeft besloten deze status niet aan te vragen gezien de (zeer) hoge uitvoeringskosten die daaraan zijn verbonden.

Ter info nog het volgende: de hiervoor genoemde strenge eisen brengen met zich mee dat er momenteel in Nederland in totaal slechts 10 Groenfondsen zijn.