Gelukkig valt de overlast voor omwonenden mee. Dat komt mede door de ligging van het park: weinig mensen wonen in de directe omgeving. Draaiende windmolens veroorzaken geluidsoverlast en slagschaduw. Dit kan heel hinderlijk zijn. Het blijkt dat rond de Van Tienhovenweg in Loon op Zand meer geluidsoverlast is dan we hadden verwacht. Momenteel maken we nieuwe afspraken met bewoners hierover.

Om de overlast van slagschaduw tegen te gaan, staan de molens op gezette tijden gedurende de dag stil. Toch kan het gebeuren dat een omwonende er kort last heeft. Daarom worden de windmolens nu uitgerust met een stilstandsvoorziening. Omwonenden ontvangen een telefoonnummer dat zij kunnen bellen bij overlast. In dat geval controleert de centralist de zonnestand en windrichting om te kijken of de klacht gegrond is. Wanneer dit het geval is, wordt de molen tijdelijk stilgezet. We hebben voor deze constructie gekozen omdat molens zo niet onnodig stilstaan wanneer iemand bijvoorbeeld niet thuis is. Bovendien is per jaar 5,4 uur overlast toegestaan. We benaderen de mensen die in aanmerking komen voor deze regeling op korte termijn.