De opbrengst wordt forfaitair belast in box 3, dit betekent dat de fiscus uitgaat van een fictief rendement van 4%. Fiscaal gezien, maakt het dus niet uit of het geld op een (spaar-)rekening staat of in Spinderdelen is geïnvesteerd. Indien men binnen de grens van het heffingsvrij vermogen blijft, is geen belasting verschuldigd, anders wel.

Eén en ander is afhankelijk van individuele omstandigheden van de betreffende Spinderdeelhouder.