Nee dat is niet meer mogelijk aangezien in 2018 alle 6.000 beschikbare Spinderdelen zijn verkocht. Er wordt niet gehandeld in Spinderdelen. Toch kan het door omstandigheden gebeuren dat Spinderdelen worden aangeboden. Deze worden in een register vastgelegd. De verkopende partij kan zich hiervoor melden bij guus.vanderput@duurzaamrielgoirle.nl.

Interesse om Spinderdelen te kopen? Stuur dan zeker een email naar Guus van der Put. Op het moment dat er weer Spinderdelen beschikbaar zijn, worden verkoper en geïnteresseerde aan elkaar gekoppeld. De kopende partij dient wel lid te zijn van één van de 11 energiecoöperaties. Tevens wordt er € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Het bestuur is geen partij in het overleg en zal ook geen prijs bepalen.