De verwachting is dat de molens 29.000 MHz per jaar aan stroom leveren. Hoeveel het precies is hangt af van de hoeveelheid wind, de windrichting, ijsvorming en stilstand vanwege (mogelijke) overlast.