De inleg wordt niet in één keer terugbetaald maar per jaar uitgekeerd. Deze uitbetaling start in het jaar nadat de molens een vol jaar productie hebben opgeleverd. De uitkering bestaat uit een verwachte basisuitkering, die is vastgesteld op maximaal € 18,25. Daar bovenop kan een windbonus komen die afhankelijk is van de opbrengst van de molens. De looptijd van een Spinderdeel is 20 jaar.

Indien de ontvangen uitkering per Spinderdeel de € 18,25 overschrijdt, wordt de volgende verdeling per Spinderdeel gehanteerd:

  • 30% wordt uitgekeerd aan de Spinderdeelhouders en
  • 70% wordt uitgekeerd aan de 11 eerdergenoemde energiecoöperaties, ieder voor 1/11 deel. Hiermee draag je bij aan duurzame initiatieven van de energiecoöperaties.

Zoals het er nu uitziet zal op 1 maart 2020 de productie van de stroom starten en zal dan ook de SDE+ subsidie ontvangen gaan worden. In het reglement staat dat de eerste uitkering plaatsvindt na het eerste volle kalenderjaar productie. Dit zou inhouden dat de eerste uitkering pas zal plaats vinden over het jaar 2021 inclusief het onvolledige productiejaar 2020 en dan in 2022 gaat uitkeren. Binnen het bestuur en de Algemene Ledenvergadering van de Coöperaties zal besproken worden of toch in 2021 al de eerste uitkering over het onvolledige productiejaar 2020 kan plaatsvinden met een aangepaste uitkering. Spinderdeelhouders worden hierover nog nader geïnformeerd.