Als lid van één van de 11 energiecoöperaties is het mogelijk om te investeren in Burgerwindpark De Spinder U.A. Met de aanschaf van een Spinderdeel koop je een stukje windpark. Het gaat daarbij om een aankoop en niet om het uitlenen van geld. Je inleg krijg je daarom niet terug. Ook is er geen vaste rentevergoeding. Wél vinden er door de Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. uitkeringen plaats op de Spinderdelen.

Volgens de huidige planning investeert een deelnemer in 2018 in één of meerdere Spinderdelen (€250,00 per Spinderdeel). In 2019 wordt het windpark gebouwd. Vanaf 2020 wordt stroom geproduceerd en vanaf 2021 keert de Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. gedurende 20 jaar winst uit.

Jaarlijks wordt aan deelnemers maximaal €18,25 per Spinderdeel uitgekeerd. Dit is dus geen vaste vergoeding. Bij het resultaat van de opbrengst van de windmolens worden alle operationele kosten, financieringslasten en belasting meegenomen.

De onbekende factor in het voorspellen van de jaarlijks uitkering is het windaanbod. Dit varieert per jaar maar over de gehele periode kunnen we wel een gemiddelde bepalen. Wat we op basis hiervan verwachten is het P50-scenario, dat is een gemiddelde verwachting.

Je kunt ook naar een pessimistisch scenario kijken, waarbij er meer dan 90% kans is dat deze verwachting gehaald wordt. Dit is het zogenaamde P90-scenario. Er zijn dus twee scenario’s waarvoor het resultaat is bepaald.

Op het eerst jaar na, is er naar verwachting elk jaar méér winst beschikbaar dan deze €18,25 per Spinderdeel. Indien dit het geval is, wordt:

  • 30% daarvan aan de deelnemers uitgekeerd (dit noemen we de windbonus).
  • 70% is bestemd voor jouw lokale energiecoöperatie om te kunnen werken aan een duurzame toekomst voor alle burgers en ondernemers in onze regio.