Bij deelname als particulier behoort het Spinderdeel op waarde peildatum 1 januari voor de waarde in het economische verkeer tot de rendementsgrondslag voor het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Het Spinderdeel maakt deel uit van de zogenaamde rendementsgrondslag.

In de aangifte inkomstenbelasting 2018 wordt het Spinderdeel níet opgenomen aangezien de Spinderdelen pas in de loop van het jaar 2018 zijn uitgegeven. De peildatum voor de aangifte 2018 is immers 1 januari 2018.

In de aangifte inkomstenbelasting 2019 kan als waarde van één Spinderdeel worden uitgegaan van het bedrag van de investering (€ 250 per Spinderdeel).

Door Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. wordt vervolgens jaarlijks een opgave van de waarde van de participatie op waarde peildatum 1 januari verstrekt ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting.

Let op: koop je als ondernemer of BV een Spinderdeel, dan geldt het voorgaande niet. Neem bij voorkeur hierover contact op met een belastingadviseur.