Elke windturbine moet in Nederland gecertificeerd zijn. Deze certificering is een waarborg dat de windturbine uitgebreid gecontroleerd is op tal van risico’s. Veiligheid speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling, de bouw en het beheer van een windturbine. Zo is bij de locatiekeuze voor dit windpark gezorgd voor voldoende afstand tot wegen, hoogspanningsleidingen en ondergrondse (gas)transportleidingen. Dit in verband met het –zéér geringe– risico dat een wiek afbreekt. Ook wordt rekening gehouden met kans op ijsvorming op de wieken. Zolang de wieken draaien kan er geen ijsvorming optreden. Wanneer bij stilstand ijs geconstateerd wordt, worden de rotorbladen evenwijdig aan de weg gedraaid, zodat geen sneeuw of ijs op de weg kan vallen. Voordat de wieken weer gaan draaien, wordt gezorgd dat ze ijsvrij zijn (door ze te verwarmen).