De levensduur van een windmolen is zo’n 20 jaar, afhankelijk van de kwaliteit van het onderhoud. Daarna worden windmolens vaak afgebroken. Dit kan meestal kostenneutraal omdat veel onderdelen hergebruikt kunnen worden. In de financiële uitgangspunten van dit project zijn de kosten van het afbreken van de molens meegenomen.

De molens van Spinderwind zijn in 2020 gestart met draaien. Tegen de tijd dat de molens de leeftijd van 20 jaar bereiken, bekijken we eerst of ze nog langer bruikbaar zijn. De grondovereenkomst laat toe dat er nog 5 jaar langer stroom geproduceerd kan worden. Ook onderzoeken we of er na afbraak behoefte is aan nieuwe windmolens op deze locatie.