Spinderdelen zijn overdraagbaar aan leden van een lokale energiecoöperatie of aan rechtspersonen die lid zijn van een lokale energiecoöperatie. Daarvoor dient de gewenste overdracht schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan het bestuur van het Burgerwindpark De Spinder U.A. (BWP). Aan het overdragen van Spinderdelen zijn wel overschrijvingskosten van € 25,00 per transactie verbonden.

De nieuwe eigenaar ontvangt hiervoor een factuur van BWP. Het oorspronkelijke Spinderdeelbewijs vervalt op dat moment. De koper of begunstigde ontvangt een nieuw Spinderdeelbewijs nadat de overschrijvingskosten zijn ontvangen.

Eén of meerdere Spinderdelen die gelijktijdig van één eigenaar naar één nieuwe eigenaar worden overgeschreven worden beschouwd als één transactie.