In Burgerwindpark de Spinder zijn burgers, de leden vanuit elf energiecoöperaties, gezamenlijk eigenaar van het windpark. Daarnaast zorgt Spinderwind B.V. voor het beheer en de dagelijkse werkzaamheden. Bovendien werken we samen met diverse andere partijen.

Burgerwindpark De Spinder U.A.
Elf energiecoöperaties uit de gemeente Tilburg en de regio Hart van Brabant werken samen in dit grootschalige windproject. In eerste instantie deden zij dit om zoveel mogelijk leden eigenaar te maken van het windpark. Met resultaat: Burgerwindpark De Spinder U.A., voor 50% in handen van burgers, de overige helft heeft het Energiefonds Brabant in bezit.

Alle energiecoöperaties hebben als doel om het draagvlak voor en acceptatie van duurzame energie te vergroten. Zij werken dagelijks verder aan het behalen van dit doel, mede op basis van het rendement van ons windpark. Op het kaartje zie je welke coöperatie welk gebied vertegenwoordigt.

Spinderdelen
Tijdens een succesvolle wervingscampagne van 17 juli tot en met 30 september 2018 hebben 691 leden van de energiecoöperaties samen 1,5 miljoen euro bijeen gebracht om het burgerwindpark te realiseren. De kopers van Spinderdelen ontvangen met hun investering een goed rendement en ondersteunen daarmee ook de lokale energiecoöperaties om nog meer duurzame projecten te realiseren. Binnen deze win-win situatie draagt iedereen bij aan de verduurzaming van regio Hart van Brabant.

Voor de verkoop van Spinderdelen is in 2018 een brochure, reglement en overige belangrijke informatie gepubliceerd.

Burgerwindpark De Spinder
Meer informatie over de Coöperatieve Vereniging van Burgerwindpark De Spinder UA vind je in het huishoudelijk reglement en de statuten. Het bestuur wordt gevormd door:

Jos Römgens

voorzitter

jos.romgens@spinderwind.nl

Vanaf de start was Jos betrokken, eerst als voorzitter van de coöperatie Hart van Brabant, daarna als voorzitter van de coöperatie Burgerwindpark de Spinder. Energietransitie is noodzakelijk voor onze leefbaarheid, maar vooral die van onze kinderen, vindt hij. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal om te besparen op ons eigen energieverbruik en bij te dragen aan duurzame opwekking in de regio. Deze zaken zijn te belangrijk om alleen aan overheden en het bedrijfsleden over te laten.

“Binnen Burgerwindpark de Spinderwind lieten we zien wat we als burgers kunnen en willen. Naast de energietransitie is het organiseren van betrokkenheid van  burgers bij grootschalige projecten een onderwerp dat mij altijd ‘in beweging’ heeft gekregen. De opgedane ervaring wil ik inzetten voor de grote opgave in de regionale energietransitie.”

André Dilweg

secretaris

andre.dilweg@spinderwind.nl

Gilzenaar André werkt als zelfstandig milieu- en energieadviseur. Hij maakt zich zorgen over gevolgen van het broeikaseffect en wil graag een leefbare wereld achterlaten voor zijn zoon. Die gedachte leidde tot de oprichting van de energiecoöperatie Energie Gilze Rijen waar hij van 2013 tot 2018 voorzitter van was.

“Als je grote ambities hebt, moet je het in een groter verband aanpakken”, ontdekte André. Daarom nam zijn coöperatie graag deel aan Burgerwindpark De Spinder. “Het is een mooi voorbeeld van waar we toe in staat zijn als vrijwilligersclub én het levert financiële middelen op voor nieuwe initiatieven. Daarmee heeft Burgerwindpark de Spinder dus een veel breder en dieper lokaal effect dan een commercieel park.”

Guus van der Put

Penningmeester en vraagbaak Spinderdelen

guus.vanderput@duurzaamrielgoirle.nl 

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Guus van der Put. Voor zijn pensionering was hij vier jaar wethouder in Goirle en twee jaar in Hilvarenbeek, onder meer op het gebied van duurzaamheid. Voor zijn politieke carrière was hij actief als bestuurder van diverse culturele centra in Brabant. Op dit moment is hij nog eigenaar van een onderneming op het gebied van financiële dienstverlening. Daarnaast vervult hij de rol van penningmeester ook bij de Coöperatie Duurzaam Riel Goirle en Energiecoöperatie Hart van Brabant. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen en twee kleinkinderen.

Spinderwind B.V.

Burgerwindpark De Spinder U.A. en Energiefonds Brabant zijn samen eigenaar van Spinderwind BV. Spinderwind B.V. is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het windpark, de communicatie met externe partijen en aandeelhouders en de bijbehorende administratie. Dat doet het sinds 15 april 2020. Op die dag vond de formele overdracht van de windmolens van Spinderwind schriftelijk plaats. Spinderwind BV is sindsdien de trotse eigenaar van de vier molens van het merk Nordex, type N117 met een totaal opgesteld vermogen van 14,4 MW.

Greentrust
Windmolens zijn een complex technisch vernuft. Voor het technisch in goede staat houden van onze molens werken we samen met Greentrust. Greentrust is met hun team van specialisten verantwoordelijk voor het assetmanagement. Dit betekent dat zij onze technische ogen zijn bij alle vraagstukken die rond de molens spelen en dat zij ons adviseren over de prestaties van de molens.

Nordex
Het technisch onderhoud van de molens wordt uitgevoerd door Nordex. Dit bedrijf voert het periodiek onderhoud uit aan de Nordex windturbines in de Benelux. Nordex heeft daarmee de opdracht om onze molens in goede staat te houden voor de levensduur van ons park.

Onze partners
Burgerwindpark De Spinder is mede gerealiseerd dankzij onze samenwerkingspartners. Denk aan Attero, Waterschap De Dommel, gemeente Tilburg en Natuurmonumenten. Met hen hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van de grond, toegang en bereikbaarheid van onze molens. Daarnaast is er samengewerkt met Nordex voor de levering van de windmolens en met GMB voor het realiseren van alle civiele en bouwkundige werken. Van den Heuvel was onderaannemer voor de elektrische werken. ASN Bank verzorgde het benodigde krediet waarmee we iedereen hebben kunnen betalen. Onze dank gaat uit naar de prettige samenwerking!

Het kernteam van Spinderwind BV bestaat uit:

Jan-Willem Revet
Project directeur

jan-willem.revet@spinderwind.nl

Jan-Willem kent het klappen van de zweep in de bouwwereld. Via zijn bouwmanagementbureau is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van diverse bouwprojecten. In 2013 besloot hij om zijn kennis en kunde belangeloos in te zetten voor de maatschappij. Sinds de oprichting van CDER is hij bestuurder van deze bij Spinderwind aangesloten energiecoöperatie. Via deze weg raakte hij vanaf het eerste moment betrokken bij het initiatief voor Spinderwind. Door de jaren heen deed hij specifieke kennis op over hoe je een windpark ontwikkelt en realiseert. In zijn rol als directeur is hij eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het windmolenpark.

Filippos Amoiralis
Technical Operations Manager

operations@greentrust.nl

Senne Koetsier
Operational Technical Engineer

operations@greentrust.nl

Senne studeerde aan de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling/ Climate and Management in Den Haag. Binnen de opleiding werkte hij al voor echte opdrachtgevers. Die projecten hadden met alle facetten van duurzaamheid te maken, van circulaire economie, internationaal politiek beleid op klimaat, tot duurzame energie technieken. Zijn specialisatie is duurzame energietechnieken, daarbij richt hij zich voornamelijk op wind, zon en opslag en ‘cable pooling’. Hij ziet windenergie als een schone manier van energie opwekken die het mogelijk maakt om af te stappen van gas en steenkool.

Melinde Bussemaker
Communicatie

melinde.bussemaker@spinderwind.nl

Melinde kwam in juni 2020 bij Spinderwind. Zij nam het stokje over van Barbara Tetteroo, die de communicatie verzorgde in de jaren van de realisatie van het park. Melinde is al jaren actief als tekstschrijver en communicatieadviseur. Daarbij heeft zij een voorliefde voor maatschappelijke onderwerpen binnen de overheid en het onderwijs. Want hoe mooi is het wanneer je via je werk een steentje bijdraagt aan een betere wereld? Heb je vragen of suggesties op het gebied van communicatie? Mail gerust.