Burgerwindpark De Spinder U.A.

Elf energiecoöperaties uit gemeente Tilburg en regio Hart van Brabant werken voor dit grootschalige windproject samen in Burgerwindpark De Spinder U.A. Alle energiecoöperaties willen het draagvlak voor en acceptatie van duurzame energie vergroten. Een belangrijk doel van de gezamenlijke coöperaties was om met zoveel mogelijk leden eigenaar te worden van Burgerwindpark De Spinder UA. Het park wordt van en voor ons allemaal en komt dus niet in eigendom van een energiemaatschappij.

Burgerinitiatief
Burgerwindpark De Spinder U.A. komt voor 50% in handen van burgers, de overige helft heeft het Energiefonds Brabant in bezit. Tijdens een succesvolle wervingscampagne van 17 juli tot en met 30 september 2018 hebben 691 leden van de energiecoöperaties samen 1,5 miljoen euro bij elkaar gebracht om het burgerwindpark te gaan realiseren. Voor hun investering ontvangen de kopers van Spinderdelen een goed rendement en door mee te doen steunen zij de lokale energiecoöperaties om nog meer duurzame projecten te gaan realiseren. Zo draagt iedereen bij aan de verduurzaming van regio Hart van Brabant. Uitgebreide informatie over de verkoop van Spinderdelen is in te zien via de brochure, het reglement en overige belangrijke informatie.

Meer informatie over de Coöperatieve Vereniging van Burgerwindpark De Spinder UA vind je in het huishoudelijk reglement en de statuten. Het bestuur wordt gevormd door:

Investeren in Burgerwindpark De Spinder U.A. is op dit moment niet meer mogelijk. 

Wil je meer weten over de 11 initiatiefnemers? Klik dan op het betreffende logo in onderstaand kaartje.