Burgerwindpark De Spinder U.A.

Elf energiecoöperaties uit gemeente Tilburg en regio Hart van Brabant werken samen in dit grootschalige windproject. Met als belangrijk doel om met zoveel mogelijk leden eigenaar te zijn van Burgerwindpark De Spinder UA. Het park is van en voor ons allemaal en is dus niet in eigendom van een energiemaatschappij. Alle energiecoöperaties willen het draagvlak voor en acceptatie van duurzame energie vergroten. Wil je meer weten over één van de 11 energiecoöperaties? Klik dan op het betreffende logo in onderstaand kaartje.

Spinderdelen
Tijdens een succesvolle wervingscampagne van 17 juli tot en met 30 september 2018 hebben 691 leden van de energiecoöperaties samen 1,5 miljoen euro bij elkaar gebracht om het burgerwindpark te realiseren. Burgerwindpark De Spinder U.A. is voor 50% in handen van burgers, de overige helft heeft het Energiefonds Brabant in bezit. De kopers van Spinderdelen ontvangen met hun investering een goed rendement en ondersteunen daarmee ook de lokale energiecoöperaties om nog meer duurzame projecten te gaan realiseren. Zo draagt iedereen bij aan de verduurzaming van regio Hart van Brabant. Sinds 15 april 2020 draaien de vier molens!

Voor de verkoop van Spinderdelen is in 2018 een brochure, reglement en overige belangrijke informatie gepubliceerd.

Burgerwindpark De Spinder
Meer informatie over de Coöperatieve Vereniging van Burgerwindpark De Spinder UA vind je in het huishoudelijk reglement en de statuten. Het bestuur wordt gevormd door: