Bijlage B Belangrijkste informatie over de belegging definitief