Alle regiogemeenten willen in 2045 in hun eigen energiebehoefte voorzien. Energiebesparing en het opwekken van duurzame energie zijn noodzakelijk om dat doel te bereiken. Inzetten op duurzaamheid biedt tegelijkertijd kansen voor economische groei. Het windpark levert naar verwachting evenveel elektriciteit op als 7.500 huishoudens verbruiken. Daarmee draagt dit bij aan een energie-neutrale regio. Het past ook in de klimaatambitie onze provincie.