Schenkbelasting is de belasting die wordt geheven over schenkingen en wordt betaald over de waarde van wat wordt gekregen. Het maakt voor de belastingdienst dus niet uit of een bedrag in contanten wordt geschonken of dat Spinderdelen worden geschonken.

Per kind mogen ouders jaarlijks maximaal € 5.363 (2018) onbelast schenken. Dit bedrag geldt voor beide ouders samen, ook wanneer zij gescheiden zijn. Alle schenkingen in één kalenderjaar door ouders aan een kind worden samengeteld. Als alle schenkingen opgeteld in één kalenderjaar niet hoger zijn dan € 5.363 dan hoeft geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan en is geen schenkbelasting verschuldigd. Als de schenking hoger is dan € 5.363 dan moet wel aangifte schenkbelasting worden gedaan. In deze aangifte moet dan de waarde van de schenking worden vermeld.

Willen de ouders Spinderdelen schenken dan zullen zij deze eerst zelf moeten kopen. Daarna kunnen deze administratief worden overgedragen aan het kind (hierover zijn dan € 25 administratiekosten verschuldigd en ook het bankrekeningnummer moet worden gewijzigd).

Het meest eenvoudige is dat de ouders een bedrag in geld schenken aan het kind. Met dit geld kan het (meerderjarig) kind vervolgens Spinderdelen kopen.