Op dit moment staan er ongeveer 2200 windturbines op land, met een totaal vermogen van ongeveer 3000 MW. Sinds november 2015 is het opgesteld vermogen windenergie op land groter dan 3000 MW. Hiermee zijn we halverwege de doelstelling die de overheid voor 2020 heeft gesteld (6000 MW-windenergie op land).