De levensduur is zo’n 20 jaar. Daarna worden windmolens vaak afgebroken. Dit kan meestal kostenneutraal omdat veel onderdelen hergebruikt kunnen worden. In de financiële uitgangspunten van dit project zijn de kosten van het afbreken van de molens meegenomen.

Tegen de tijd dat de molens de leeftijd van 20 jaar bereiken, wordt eerst bekeken of ze nog langer kunnen blijven staan. De grondovereenkomst laat toe dat er nog 5 jaar langer stroom geproduceerd kan worden. Ook zullen we onderzoeken of er na afbraak behoefte is aan nieuwe windmolens op deze locatie.