Eenieder heeft tijdens de ter inzage termijn de gelegenheid gehad een zienswijze over het ontwerpbesluit in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tilburg. De bijbehorende stukken waren te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Bezwaar maken tegen de plannen is nu niet meer mogelijk.