Tennet werkt tot eind 2026 aan de uitbreiding van ons stroomnet met de bouw van een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation. Om die reden is sinds een half jaar rond de turbine langs het Spinderpad een groot perceel afgezet met bouwhekken. Misschien heb je die al zien staan.

Nieuwe zandweg 
De kabels van onze windturbine liggen in de weg voor de uitbreiding van het stroomnet. Daarom worden de kabels begin februari omgelegd. Het onderstation blokkeert straks de huidige toegang tot onze windturbine via het Spinderpad. Tennet legt voor ons een nieuwe toegangsweg aan zodat het mogelijk is om onderhoud te blijven doen aan de turbine. Deze nieuwe weg is in nauwe afstemming met Natuurmonumenten ontworpen. De weg wordt zo aangelegd dat we de kortste afstand afleggen vanaf de snelfietsroute langs de Midden Brabantweg via het bosgebied. Het gaat om een zandweg, om de flora en fauna in het natuurgebied zo veel mogelijk te ontzien. De zandweg is alleen toegankelijk voor medewerkers van Spinderwind en wordt afgesloten met een houten hekwerk.