Deze week ontvingen de Spinderdeelhouders de uitkering over het windjaar 2022. 2022 was het tweede volledige boekjaar voor het windmolenpark. Helaas viel de windopbrengst ook dit jaar tegen; die bedroeg 21,8 GWh. Maar, door de hoge energieprijzen was het resultaat van het windpark toch uitzonderlijk goed.

Opbrengst per Spinderdeel 
Coöperatie Burgerwindpark De Spinder U.A. kan daardoor het eerste deel van de berekening van de uitkering volledig uitkeren (€ 18,25). Daarbovenop komt nog € 42,67 per Spinderdeel waardoor de totale uitkering per Spinderdeel € 60,92 bedraagt. Omgerekend naar de gemiddelde waarde van de inleg bedraagt het rendement over 2022 38,7%.

Energiecoöperaties
Ook de elf lokale energiecoöperaties profiteren mee van de hoge opbrengst. Zij hebben besloten de helft van het dividend (ca. € 250.000,-) in het projectenfonds te storten. Vanuit dit fonds worden gezamenlijke projecten gefinancierd. Een belangrijke ontwikkeling is het verder stimuleren en uitvoeren van isolatiemaatregelen. De coöperaties ontwikkelen momenteel plannen om deze onderwerpen gezamenlijk op te pakken.