Coöperatie Burgerwindpark De Spinder U.A. kan over het windjaar 2021 dividend uitkeren aan de Spinderdeelhouders. We kunnen het eerste deel van de berekening van de uitkering volledig uitkeren (€ 18,25) plus nog € 1,42 per Spinderdeel daar bovenop. De totale uitkering per Spinderdeel over 2021 bedraagt dus € 19,67. Voor de elf betrokken lokale energiecoöperaties blijft een bedrag van € 1.801,- per coöperatie over. Zij investeren dit in nieuwe duurzame projecten.

Eerste volledige windjaar 
2021 was het eerste volledige boekjaar voor Burgerwindpark De Spinder. Helaas was het qua wind een mager jaar. De windopbrengst bedroeg 21 GWh en viel dus tegen. Bovendien was de gemiddelde opbrengstprijs over het hele jaar (ondanks of juist dankzij de snel stijgende prijzen in het laatste kwartaal) maar net boven het subsidieplafond. Daardoor ontvingen we geen SDE-subsidie en konden we geen extra opbrengsten genereren. Desondanks is het toch mogelijk om een dividenduitkering te doen.