Ondanks dat de vier molens in 2020 maar negen maanden officieel draaiden, kan Coöperatie Burgerwindpark De Spinder U.A. toch al dividend uitkeren aan de Spinderdeelhouders. De totale uitkering bedraagt € 19,06 per Spinderdeel. Bovendien ontvangen de elf lokale energiecoöperaties ieder € 6.816,74 om verder te werken aan een klimaatneutrale samenleving.

Het bleef lange tijd onduidelijk of het zou lukken, maar de kogel is door de kerk. In het reglement van Spinderwind BV is opgenomen in artikel 4.3. dat de eerste uitkering plaatsvindt na het eerste volle kalenderjaar productie van het windpark. Daarna is er jaarlijks een uitkering. De Algemene Leden Vergadering van de Coöperatie Burgerwindpark De Spinder heeft besloten om toch in 2021 al een uitkering te doen. We ontvangen immers al dividend over de eerste driekwart jaar productie in 2020. Het totale uit te keren bedrag is € 189.026,24. Dit wordt volgens de in het regelement vastgelegde berekening verdeeld over de Spinderdeelhouders en de energiecoöperaties.

Verwachting 2021
We zijn blij en trots dat deze uitkering over 2020 mogelijk is. Tegelijkertijd moeten we melden dat 2021 qua windopbrengst tot nu toe onder verwachting presteert. De verwachting was dat we met de molens in een gunstig scenario (qua weer en wind) op zo’n 29.000 MWh per jaar uit zouden komen. Helaas was 2021 qua wind geen optimaal jaar. Er was veel regen en weinig wind waardoor de opbrengst tot nu toe tegenvalt. We houden hoop, de beste windmaanden zijn immers oktober tot en met maart, plus de flink gestegen energieprijzen zijn gunstig voor ons.

Lees voor meer informatie bij FAQ’s het antwoord op de vraag: waarom verschillen opbrengsten?