Op 22 september 2021 hebben de negen gemeenten in Hart van Brabant en de veertien verenigde lokale energiecoöperaties een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Doel is om gezamenlijk te werken aan de duurzame doelen van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). De succesvolle samenwerking van coöperaties binnen Spinderwind blijkt zo een goede basis voor de toekomst.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie
In de REKS staat onder meer hoe en waar we energie duurzaam kunnen opwekken met wind- en zonne-energie om de klimaatdoelen te halen. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.

Inwoners bereiken
De gemeenten kunnen de doelen in de REKS niet alleen behalen en gaan nu via deze overeenkomst nadrukkelijk de samenwerking aan met lokale coöperaties. Via de coöperaties kunnen zij inwoners beter bereiken en meer betrekken bij het opwekken van duurzame energie in de regio. In de REKS is namelijk afgesproken dat alle inwoners van Hart van Brabant moeten kunnen meedenken en meebeslissen bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zoals windparken en zonnevelden.

50% eigenaar
Bovendien wordt ernaar gestreefd dat de lokale omgeving voor minimaal 50% eigenaar wordt van energieprojecten. Dat betekent dat inwoners ook kunnen profiteren van de opbrengsten van wind- en zonneparken in hun omgeving. Een ander voordeel van de samenwerking is dat het demogelijkheid voor inwoners en ondernemers om mee te denken, mee te beslissen en mee te ondernemen bij energieprojecten beter borgt.