‘Alle ingrediënten voor dit succes waren aanwezig’

“Een positieve reactie van de omgeving, welwillende grondeigenaren, lokale politiek die al sinds 2012 voorsorteerde op een windpark bij De Spinder én enthousiaste burgers; alle ingrediënten voor succes waren bij Burgerwindpark De Spinder aanwezig”, aldus Harmen de Kool, teammanager bij BOM Renewable Energy. De molens draaien inmiddels een jaar. “Onze missie voor Spinderwind is geslaagd.”

Harmen de Kool was vanaf de start betrokken bij de totstandkoming van Burgerwindpark De Spinder. Hij kijkt tevreden terug op het traject dat in totaal zes jaar in beslag heeft genomen, nu de molens op 15 april 2021 een jaar lang draaien. “We zijn blij dat we het samen hebben gedaan.”

Samenwerking
BOM Renewable Energy stimuleert energiebesparing en de productie van duurzame energie. Dat doet het samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en burgerinitiatieven, gefinancierd vanuit het Energiefonds Brabant. Het was dé samenwerkingspartner die het windpark mede mogelijk maakte. Harmen: “Het traject om een windpark te mogen bouwen is kostbaar. Voor Burgerwindpark De Spinder was € 700.000,- nodig voor bijvoorbeeld vergunningen, inspraakavonden en aanbestedingen.  Voor burgers is dat een gigantisch bedrag om op te hoesten, zeker wanneer je niet weet of de plannen uiteindelijk doorgaan. Daarom nemen wij het risico op ons. Bovendien hebben we veel kennis van deze trajecten, waardoor we enthousiaste energiecoöperaties, kunnen begeleiden om zelf duurzame energieprojecten te realiseren.”

Vroeg aan tafel
BOM Renewable Energy vroeg de vertegenwoordigers van de elf energiecoöperaties bij de start van het traject om zich te vereniging als één partij. “Een project loopt al snel over een periode van 20 tot 25 jaar”, legt Harmen uit. “Voor ons is het belangrijk dat we kunnen garanderen dat alle contracten en statuten op lange termijn houdbaar zijn. Daarbij is het ook van belang om van begin af aan gezamenlijk met andere partijen aan tafel te zitten. Want dan worden de beslissingen genomen.”

Bijzonder project
Hoe kijkt hij terug op het traject? “De leden van de energiecoöperaties hebben zich zeer goed ingezet voor het creëren van draagvlak. Bovendien zijn de personen met wie we intensief hebben samengewerkt zes jaar lang actief betrokken geweest. Meestal zie je wat meer wisselingen van de wacht, maar bij Burgerwindpark De Spinder was er veel stabiliteit en continuïteit. Dat was prettig, zorgde voor vertrouwen en een goede leercurve in de samenwerking en op de inhoud. Daarnaast is de mate van eigenaarschap, de burgers zijn voor de helft aandeelhouder van Burgerwindpark De Spinder, bijzonder. Het past uitstekend in het streven van het Klimaatakkoord om de omgeving mee te laten profiteren van duurzame energieprojecten. Dat zie je nog steeds niet veel; het is dus bijzonder dat het van begin af aan gelukt is.”

Een kick
Harmen houdt wel van een complex project. Zo vertelt hij in op de website van EnergieA16, een ander project van BOM Renewable Energy, dat ‘hij geen mooie, papieren plannen wil maken, maar die plannen wil realiseren’. “Impact hebben, daar draait het voor mij allemaal om. Van dit soort projecten krijg ik een kick. De spanning zit in het traject. Nu de molens op Burgerwindpark De Spinder een jaar draaien, kijken we nog een jaar of twee, drie of de verwachtingen waar worden gemaakt. Vervolgens onderzoeken we of en hoe het park 100% eigendom kan worden van de leden van de energiecoöperaties. Onze inbreng komt dan vrij voor andere, nieuwe trajecten. Voor ons loop het project ten einde, terwijl het voor de coöperaties juist nu begint. Nu wordt het rendement gerealiseerd om nieuwe initiatieven op te starten.”