Tijdens de jaarlijkse controle van de fundatieblokken van de windturbines in maart viel het oog van de inspecteur op een afwijkende lasnaad. Genoeg reden om aan de bel te trekken en de molen tot stilstand te brengen. Een extra controle van Nordex scheen een positief licht op de zaak: alles was in orde.


Het zekere voor het onzekere nemen, dat is er gedaan. Adviseur Windbase inspecteert de fundering van de molens jaarlijks. Daarbij kijken de inspecteurs naar de wijdte van scheurtjes in de fundering. Omdat de fundering is gewapend met ijzeren staven is het normaal dat er door trekkracht scheuring ontstaat. Daarbij is het wel zaak om die scheuren in de gaten te houden. De funderingen kwamen door de keuring, maar dat gold niet voor een toevallig ontdekte afwijkende lasnaad op windturbine vier.

Groen licht
Gelukkig pakte Nordex de ontdekking serieus op en stuurde een inspectieteam vanuit Duitsland naar Tilburg. Die onderwierp de lasnaad met 3d scan aan een grondige inspectie en kwam tot de conclusie dat de naad volkomen veilig was. Groen licht om windturbine vier weer te laten draaien dus.