Ieder jaar presenteert HIER opgewekt de Lokale Energie Monitor. De beweging van lokale energie-initiatieven in Nederland ontwikkelt zich, groeit elk jaar en wordt steeds professioneler. De ambities zijn hoog: het streven is dat 50% van alle nieuwe wind- en zonneparken in eigendom van de lokale omgeving komt. Dit hebben de partijen in het Klimaatakkoord met elkaar afgesproken. De Lokale Energie Monitor 2019 laat zien hoe dit streven naar lokaal eigendom in de praktijk vorm krijgt.

Energie van de lokale gemeenschap
De beweging van participerende burgers in de energietransitie is springlevend. Nederland telt eind 2019 in totaal 582 energiecoöperaties, een toename van bijna 100 nieuwe coöperaties sinds de vorige peiling van 2018.  Het aantal leden en deelnemers aan lokale energieprojecten wordt op ongeveer 85.000 geschat.

Windenergie op land
Op dit moment is bijna 6% van het windvermogen op land in handen van burgercoöperaties (193 MW). Dit gaat om echt eigendom, in de zin van economisch en juridisch eigenaarschap of aandeelhouderschap van een coöperatie. Omdat de leden van een coöperatie vrijwel altijd in de omgeving wonen is er ook sprake van lokaal eigenaarschap. Dit jaar is 35 MW nieuwe wind in productie genomen, in vijf windparken: Windpark Krammer in Zeeland, Windpark Avri in Gelderland, Burgerwindpark De Spinder in Noord-Brabant, Windpark Frisia in Noord-Holland en Het Vliegende Hert van de Windcentrale in Overijssel.

Bekijk de video over de Lokale Energie Monitor 2019 met daarin o.a. Burgerwindpark De Spinder. Voor een volledig overzicht van alle initiatieven in Nederland: download de Lokale Energie Monitor 2019 van HIER opgewekt.