Woensdag 24 april wordt gestart met het inrichten van het ketenterrein, het maken van toegangswegen waarover onder andere de betonwagens gaan rijden en het plaatsen van een bouwkeet.

De bouw van de vier windturbines kan grofweg worden opgesplitst in twee fasen: de bouw van de civiele- en elektrische werken én de bouw van de windturbines. Deze werkzaamheden worden door verschillende aannemers uitgevoerd. De civiele- en elektrische werken worden uitgevoerd door GMB en de bouw van de windturbines wordt uitgevoerd door Nordex.

Bouw eerste fase
De werkzaamheden starten in eerste instantie op het terrein van Attero (turbine 1 en 4). Na het aanleggen van de wegen en de kraanopstelplaatsen wordt een bouwput gegraven voor het aanleggen van het fundament. Opvallend aan deze fundamenten is dat 3 van de 4 fundamenten niet op palen worden gefundeerd, zoals de meeste windturbines in Nederland maar dat deze direct op de ondergrond komen te staan. Deze fundamenten krijgen een diameter van 19 meter dus de bouwput zelf zal een diameter van circa 25 meter krijgen. 1 van de 4 fundamenten wordt vanwege de beperkte ruimte wel op palen gefundeerd en krijgt een diameter van 16 meter. In alle bouwputten wordt eerst een werkvloer gestort, waarop de wapening gevlochten kan worden. Daarna wordt in twee fasen het fundament gestort.

Wanneer alles volgens planning verloopt, worden de windturbines in augustus geplaatst door Nordex. Een hele operatie aangezien alle onderdelen ‘just in time’ geleverd gaan worden.

Rekening houden met omgeving
Hoewel bij de bouw zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de omgeving, kan het zijn dat er enige hinder gaat ontstaan. Het kan gebeuren dat sommige werkzaamheden uitlopen of toch iets anders lopen dan verwacht. Houd daarom zeker Facebook in de gaten voor last-minute informatie in dat soort gevallen. Alvast dank voor ieders begrip!

De bouwwerkzaamheden voor Burgerwindpark De Spinder zijn naar verwachting eind november 2019 afgerond.