Inwoners en ondernemers kunnen tot eind september 2018 investeren in Burgerwindpark De Spinder. De eerste verkoopperiode van Spinderdelen liep eind augustus af. Er is nog ongeveer een kwart van de Spinderdelen beschikbaar. Daarom heeft het bestuur de verkoopperiode met een maand verlengd.

Bestuurslid Ruud Zuer licht toe: “Op 31 augustus heeft het bestuur de balans opgemaakt. Op dat moment waren 4.424 Spinderdelen verkocht met een totale waarde van € 1.106.000. Dat is bijna driekwart van het totaal aantal beschikbare participaties. Het bestuur zou het liefst ook de overgebleven 25% verkopen aan inwoners in de regio. We bouwen immers aan een burgerwindpark, vier windmolens vóór en dóór inwoners. Dit is een unieke samenwerking tussen elf lokale energiecoöperaties.”

Verwachte opbrengst
Wie één of meer Spinderdelen koopt, profiteert van de opbrengst van de windmolens. Een Spinderdeel kost €250. Volgens een voorzichtige schatting groeit deze inleg in twintig jaar tot ongeveer €538. Waarschijnlijk wordt het nog wat meer. De schatting die met 50% kans gehaald wordt is namelijk €630. Deze verwachte opbrengst is voor veel deelnemers een belangrijke reden om mee te doen. Wat voor deelnemers ook meetelt is dat ze door mee te doen de lokale energiecoöperaties steunen om duurzame projecten te realiseren. Zo dragen ze direct en indirect bij aan de verduurzaming van regio Hart van Brabant.

Toewijzing
Het maximale aantal Spinderdelen per (rechts)persoon is 80 stuks. “Wie voor 1 september Spinderdelen heeft gekocht, krijgt alle gekochte Spinderdelen toegewezen. Aan het eind van de tweede verkoopperiode wordt het aantal inschrijvers opnieuw bekeken. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk inwoners kunnen meedoen. Dat kan betekenen dat inwoners die veel Spinderdelen hebben gekocht er minder krijgen toegewezen”, vertelt Ruud Zuer.

Investeren kan tot en met 30 september 2018 op spinderwind.nl.