Ongeveer een maand na oprichting is dinsdagavond 7 augustus jl. de allereerste algemene ledenvergadering van Burgerwindpark De Spinder U.A. gehouden in het Raadhuis in Udenhout.

De elf initiatiefnemers achter het burgerwindpark hebben jarenlang samengewerkt in twee doelcoöperaties, te weten HvB-Wind en T-Wind. Uiteindelijk bleek het toch noodzakelijk om voor de toekomst samen te gaan en werd de nieuw opgerichte Coöperatieve Vereniging Burgerwindpark De Spinder U.A. opgericht.

Aan het einde van deze zeer warme en gezien de vakantieperiode goed bezochte avond, werd gezamenlijk nog het glas geheven op een geslaagde fusie. Daarmee gaat iedereen met veel zin en enthousiasme verder met alle voorbereidingen rondom het windpark vóór en dóór inwoners en ondernemers in de regio!

Met dank aan Jef Verboven (lid bestuur Burgerwindpark De Spinder) voor het maken van deze foto.