Eerder hebben wij laten weten dat de aangesloten energiecoöperaties op 15 mei gaan starten met de uitgifte van winddelen. Helaas blijkt dit toch niet haalbaar. We informeren je graag over de recente ontwikkelingen.

Andere naam: Spinderdelen
De naam ‘winddelen’ mag niet gebruikt worden aangezien deze naam al door een andere partij is gedeponeerd bij het Merkenregister. Daarom gaan wij vanaf heden spreken over het uitgeven van Spinderdelen.

Eén coöperatie
De elf coöperaties werken samen in twee doelcoöperaties, te weten T-Wind en HvB-Wind. Bij het inwinnen van juridisch advies over het uitgeven van Spinderdelen, is gebleken dat het samengaan van beide doelcoöperaties gewenst is. Dit betekent onder andere dat er een juridische fusie moet worden georganiseerd, statuten moeten worden aangepast en de nieuw te vormen entiteit moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Naar verwachting zal dit alles rond de zomer geregeld zijn. Daardoor is het niet mogelijk om op 15 mei al te starten met de verkoop van Spinderdelen.

We betreuren het dat de inschrijfperiode wordt uitgesteld, maar we willen alles wel correct georganiseerd hebben voor de komende jaren wanneer onze molens voor en door burgers en ondernemers gaan draaien. Neemt niet weg dat de betrokken vrijwilligers van de energiecoöperaties de komende tijd verder gaan met het vertellen van het enthousiaste verhaal.

Nog even geduld: binnenkort kun je investeren in een betere luchtkwaliteit voor onszelf en voor onze (klein)kinderen! We hopen snel het moment waarop dit daadwerkelijk mogelijk is op deze site bekend te kunnen maken.