Het burgerwindpark van Spinderwind BV gaat de fase van realisatie in. Belangrijke voorwaarden zijn bereikt, wijziging van het bestemmingsplan, het hebben van de omgevingsvergunning en toekenning van SDE+ subsidie. Hiermee worden nu de volgende stappen gezet om de bouw van het burgerwindpark daadwerkelijk te starten.

De komende werkzaamheden staan nu op de agenda:

  • Keuze en aanbesteding van de windturbines.
  • Voorbereiding en aanbesteding van bouw- en civieltechnische werkzaamheden.
  • Inpassing en aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.
  • Het bijeenbrengen van de benodigde financiering door participaties.

Burgerparticipatie
Het betrekken van burgers en ondernemers in Tilburg en de regio Hart van Brabant is een belangrijk actiepunt. Via de 11 deelnemende energiecoöperaties in de regio worden inwoners en ondernemers in de gelegenheid gesteld om deel te nemen in het windpark en financieel te participeren. Meer informatie volgt binnenkort.

Organisatie
Met oog op deze nieuwe fase is ook de personele samenstelling van het projectteam aangepast. De statutaire directie zal gezamenlijk worden gevormd door de Stichting Burgerwindpark en Energiefonds Brabant.  Als gevolg van de nieuwe fase vergen de werkzaamheden van huidig directeur/bestuurder, de heer John Kwaks, slechts beperkte inzet en heeft hij aangegeven zich te gaan richten op nieuwe uitdagingen. Als vertegenwoordiging van de directie wordt vanaf 1 april de heer Jeroen Kok van BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), Renewable Energy aangesteld. Jeroen Kok heeft vele jaren ervaring in de realisatie van windturbineparken en vanuit zijn adviesrol tijdens de ontwikkelfase zeer bekend met het burgerwindpark.

Wij bedanken John Kwaks voor zijn gedreven inzet, de geboekte resultaten tijdens de ontwikkelfase en het betrekken van de omgeving in het bijzonder. Veel succes!!