We hebben vandaag goed nieuws ontvangen: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft subsidie toegekend aan Spinderwind. Met het toekennen van deze subsidie komt de bouw van ons windpark wederom een stap dichterbij.

Wat is SDE+?
Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland stimuleren. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Deze regeling is mede nodig omdat de kostprijs van duurzame energie op dit moment nog hoger is dan die van grijze energie. De subsidie wordt uitbetaald op basis van de daadwerkelijke productie per jaar van Burgerwindpark de Spinder.

Meer weten over SDE+?
Informatie over de SDE+-subsidie is te vinden op de website www.rvo.nl/sde (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).