Dinsdag 21 maart neemt het college van B&W van Tilburg een besluit over de bestemmingsplanwijziging voor de Spinder en onze aangevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van de vier windturbines. Dit besluit wordt vervolgens publiek gemaakt. Daarna is het voor partijen mogelijk om bezwaar aan te tekenen of zienswijzen in te dienen. Wij hopen natuurlijk volgende week op een positief besluit, zodat wij weer een stap verder kunnen op weg naar de realisatie van het windpark!