Burgerwindpark De Spinder: van idee naar werkelijkheid

Je voelt de wind elke dag op de fiets, tijdens een wandeling of soms zelfs in de auto. Wij hebben genoeg wind in ons koude kikkerlandje en ondanks dat wij de wind af en toe vervloeken, maken wij er al honderden jaren dankbaar gebruik van.

De beschikbaarheid van elektriciteit vinden wij allemaal vanzelfsprekend maar stroom opwekken uit fossiele bronnen als aardgas en steenkool geeft veel milieunadelen én leidt nu al tot voelbare klimaatverandering. Windenergie is daarom nodig voor de omschakeling naar duurzame energieopwekking in Nederland en daarmee ook in onze eigen regio.

Burgerinitiatief
De leden van 11 energiecoöperaties uit regio Hart van Brabant hebben als burgers gezamenlijk het initiatief genomen om -samen met Energiefonds Brabant- een windpark te realiseren in Tilburg. De vier windmolens leveren sinds voorjaar 2020 net zoveel duurzame elektriciteit als 7.500 huishoudens verbruiken. Dat geeft ineens een flinke hoeveelheid minder CO2-uitstoot. Minder negatieve gevolgen voor ons klimaat en het zorgt ook nog eens voor een betere luchtkwaliteit voor ons allemaal.

Samen toekomst met wind met Burgerwindpark De Spinder!

Actuele productie De Spinder